Meny

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

All personal har tystnadsplikt vilket innebär att vi aldrig diskuterar ert barn med andra föräldrar eller utomstående.

Personalen har anmälningsplikt och är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kap 14 att kontakta Socialnämnden om vi får kännedom om något som kan innebära att Socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Vid misstanke om våld eller sexuella övergrepp får vi inte kontakta vårdnadshavaren innan en anmälan görs.