Meny

Södra Roslagens Förskolor AB består av 5 förskolor i Vallentuna -
Kusin Vitamin, Vintergatan, Stenhällen, Junibacken och Smultronet.

Förskolan Kusin Vitamin är belägen i västra Bällsta på Runristarvägen 2, förskolan Vintergatan på Karlavägen 66 a-d i Ormsta/Haga, förskolan Stenhällen på Svampskogsvägen 146 i Bällstaberg, förskolan Junibacken på Sommarvägen 27 i centrum och förskolan Smultronet som finns på Smultronvägen 24 i östra Ormsta.

IMG_0121.JPG

Aktuellt

gron-glob.jpg Enl. företagets miljöpolicy ska vi bla försöka öka inköpen av närproducerad och ekologisk mat när det är möjligt. Alla våra förskolekök har en hög nivå av detta och även av KRAV-märkta produkter.

Namnlos.png Förskolans verksamhet ska planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Dokumentation är ett sätt som används för att synliggöra verksamheten. Vi använder oss av "Unikum", ett dokumentationsverktyg som är mycket uppskattat av både våra pedagoger och föräldrar!

Här kan Du läsa Läroplanen!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in