Meny

Södra Roslagens Förskolor består av 5 förskolor i Vallentuna -
Kusin Vitamin, Vintergatan, Stenhällen, Junibacken och Smultronet.

Alla våra förskolor präglas av en öppen och tillitsfull förskolemiljö där barns delaktighet och inflytande är en central del i verksamheten. Vi tar tillvara barnens intressen, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan.

Tillsammans lägger vi grunden för ditt barns livslånga lärande. Våra förskolor arbetar utifrån den värdegrund och uppdrag som Läroplan för förskolan föreskriver. Hos oss arbetar engagerade och utbildade pedagoger som brinner för det omsorgsfulla lärandet där barns möjligheter alltid står i fokus.

IMG_0121.JPG

Leken i fokus

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. I leken tränar barnet alla sina färdigheter, bearbetar upplevelser, testar tankemodeller, fantiserar och prövar. Allt är möjligt i leken. Genom att vara med, förstå hur leken är, turas om och komma överens samt förstå de regler som gäller för leken, övar barnet de samspelsregler som är så viktiga i livet. Leken främjar social kompetens. I förskolan ger vi barnet tillgång till kamratkontakter på olika sätt, här finns också spännande material som berikar leken.

Namnlos.png

Vårt digitala dokumentationsverktyg

Vi använder oss av "Unikum", ett digitalt dokumentationsverktyg som är mycket uppskattat av både våra pedagoger och föräldrar.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in