Meny

Introduktion

Att börja i förskolan är ofta en stor händelse, inte bara för barnet utan för hela familjen och det är därför viktigt med en god introduktion. Under introduktionen vill vi att du som vårdnadshavare är aktiv tillsammans med ditt barn i alla dagliga rutiner och aktiviteter på förskolan. Vårdnadshavare och barn blir på så sätt väl förtrogna med förskolans verksamhet och pedagoger.
Innan introduktionen önskar vi gärna träffa dig som vårdnadshavare på ett introduktionssamtal. Vi vill gärna ta del av ditt barns behov och intressen, vilka förväntningar du har på förskolans verksamhet samt ge dig möjlighet att ställa de frågor du önskar svar på. Vi hör av oss för att boka en tid som passar innan introduktionen startar.

Introduktionsschema
Introduktionsperioden kan anpassas individuellt utifrån barnet men ser i grunden ut så här:

Dag 1: 09.00-12.00
Vårdnadshavare och barn är på förskolan tillsammans. Ni äter lunch och går sedan hem.

Dag 2-3: 09.00-15.00
Vårdnadshavare och barn är på förskolan tillsammans. Ni äter lunch och barnet sover/vilar. Ni äter mellanmål och går sedan hem.

Dag 4-5: 09.00-15.00
Vårdnadshavare lämnar barnet på förskolan men finns tillgänglig under dagen.

Dag 6-10:
Ni kommer överens om tider tillsammans med pedagogerna. Tiderna anpassas efter barnets förutsättningar så att introduktionen blir så bra som möjligt för ditt barn.

Efter introduktionen

Ni erbjuds ett kortare uppföljningssamtal en tid efter introduktionen där vi pratar om barnets trivsel och den introduktion som varit.

barn.jpg