Meny

Regler och riktlinjer

Vistelsetid på förskolan
Omsorgstiden ska motsvara vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt ev restid. Pedagogernas arbetstider grundar sig på barnens vistelsetider så vi ber dig att vara så precisa som du kan. Ändring av omsorgstid skall göras på skolvalsidan och även meddelas pedagogerna senast två veckor innan ändringen ska träda i kraft. Tillfälliga, enstaka ändringar av närvarotid görs direkt i dialog med pedagogerna på avdelningen.
Ni lämnar in era vistelsetider på Vallentuna kommuns skolvalsida.

Öppettider
Ramtiden för förskolans öppettid är 52,5 timmar per vecka, mellan kl. 6.45 till kl.17.15. Vid behov kan dispens sökas för utökad vistelsetid via blankett som ni finner på kommunens hemsida. Ansökan styrks med arbetsgivarintyg samt arbetstidsschema och görs senast 1 månad innan ändringen ska börja gälla.

Föräldraledig eller arbetssökande
Barn, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig med annat barn, ska från och med 1 års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare kan välja mellan följande två alternativ:

Vistelsetid på 15 h per vecka fördelat på antingen 3 h per dag, fem dagar i veckan eller 5 h per dag, tre dagar i veckan (tisdag-torsdag).

Vistelsetid på 25 h per vecka, fördelat på fyra dagar per vecka (måndag-torsdag eller tisdag-fredag) samt att barnet är ledig på skolans lov. Vistelsetiden är kl.8.45-15.00 men kan anpassas för barn som har syskon i skolan.

Om vårdnadshavare väljer alternativ 2 upprättas ett avtal mellan vårdnadshavaren och förskolan. Avtalet är bindande under ett år och kan inte brytas på grund av semester. När avtalet är slut återgår barnet till vistelsetid enligt alternativ 1 ovan om inget annat avtalas.
Platsen debiteras enligt gällande taxa för förskola. Barnets vistelsetid och schema ska alltid registreras på Vallentuna kommuns hemsida. Vid övergång från arbetslös till arbetstagare finns rätt till omgående förändring av barnets vistelsetid.

De barn som har förskoleplats och får syskon går ner i vistelsetid så fort vårdnadshavaren tar ut föräldraledighet. Om vårdnadshavaren arbetar fram till förlossningen, ska barnets tider på förskolan ändras i samband med syskonets födelse.

Semester
Vid vårdnadshavares semester ska även barnet vara ledigt från förskolan. Barnet bör ha minst 3 veckors sammanhängande ledighet under juni till augusti.