Meny

Sjukdomspolicy

Sjuk.jpg Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första levnadsåren då barnet bygger upp sitt immunförsvar. Smittor är en del av livet och går inte att helt undvika.

Det är alltid barnets allmäntillstånd som är avgörande om det kan delta i verksamheten på förskolan. Barnet ska orka med att delta i hela dagens aktiviteter så som utevistelse, rörelse, måltider, projekt med mera i samspel med andra barn.

Barn som verkar pigga på morgonen kan plötsligt insjukna under dagen och om så är fallet ringer vi till dig. Vi ber dig att hämta ditt barn så snart som möjligt, för ditt barns bästa och för att hindra smittspridning.

Sjukanmälan/ friskanmälan
Sjukanmälan gör ni till avdelningen på förskolan. Gärna så tidigt som möjligt men senast klockan 8. Meddela också avdelningen dagen innan ni planerar att komma tillbaka.

Feber
Feber visar att en infektion finns i kroppen. Barnet ska vara hemma vid feber samt bör ha ett feberfritt dygn (utan febernedsättande medel) innan det kommer tillbaka till förskolan.

Magsjuka
Symptom på magsjuka är diarréer och/eller kräkningar. Barnet kan också ha feber och/eller ont i magen. Magsjuka är mycket smittsamt och barnet ska vistas hemma vid symptom på magsjuka och kan återgå till förskolan när de äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under två dygn, 48 h. Meddela gärna förskolan om barnet är hemma med symptom på magsjuka då åtgärder kan behöva vidtas vid utbrott.

Förkylning
Förkylning är den vanligaste infektionen hos barn. Förkylningen smittar någon dag innan den bryter ut och sedan ytterligare några dagar så det är därför svårt att undvika smittspridning på förskolan. Barnet ska vara hemma vid trötthet och feber och om det inte orkar delta i verksamhetens alla delar.

Svinkoppor (Impetigo)
Svinkoppor visar sig som små sår eller varblåsor, oftast kring mun och näsa. Barnen brukar sällan bli allmänpåverkade men på grund av smittorisken ska barnen vara hemma tills utslagen inte vätskar. Ibland kan antibiotikabehandling behövas.

Halsfluss
Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som oftast orsakas av streptokocker. Barn brukar få feber, ont i halsen, svårt att svälja. Barn under tre år brukar inte ha ont i halsen utan kan istället få feber och snuva med tjockt snor. Sjukdomen smittar från någon dag innan barnet får symptom och flera veckor efteråt om barnet inte får behandling. Barnet kan gå tillbaka till förskolan efter minst två dygns antibiotikabehandling och när det är piggt och orkar med hela verksamheten.

Huvudlöss
Huvudlöss smittar genom kontakt. Efter behandling kan barnet återgå till förskolan.

Ögoninfektion
Ögonvitan blir röd, irriterad och kletig av gult sekret. Kan kännas som det skaver i ögat. Vid varbildning bör barnet vara hemma även om allmäntillståndet är bra. Det är smittsamt och ögat behöver tvättas flera gånger om dagen.

Medicinering
Inga mediciner ges i förskolan. Om ditt barn ordineras antibiotika, tänk på att be om sådan sort som ges två gånger per dag. Undantag vid kroniska sjukdomar som allergi, astma eller diabetes och vi skriver då en särskild läkemedelsöverlåtelse med instruktion.

Förskolans rutiner för att motverka smittspridning

- Vi uppmuntrar barnen att hosta i armvecket
- Vi har rutiner för regelbunden handtvätt och använder pappershanddukar.
- Vi använder engångshandskar vid blöjbyten och torkar skötbord med desinfektion.
- Vi har daglig städning på våra förskolor
- Vi tvättar regelbundet våra textilier.
- Vi tvättar regelbundet våra leksaker.
- Vi är ute mycket

För mer råd om infektioner hos barn hänvisar vi till 1177.se