Meny

Verksamheten på Stenhällen

På Stenhällen vill vi att barnen ska få uppleva en rolig och lärorik förskolemiljö där lek, omsorg och lärande bildar en helhet. Barnen erbjuds en verksamhet som utgår från förskolans läroplan och det livslånga lärandet som vi lägger grunden till. Lärandet ska vara lustfyllt och barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin dag på förskolan. Förskolans värdegrund är viktig och vi lägger stor vikt vid allas lika värde och vi uppmärksammar olikheter som en tillgång. Barnen ska bli trygga i sig själva och veta sina rättigheter och säga stopp om någon vill göra något ( ex krama barnet) mot dess vilja. Att kunna uttrycka olika känslor och prata om hur de känns hos dig själv och för någon annan är viktigt. Lära sig lösa konflikter är en annan viktig del i vårt värdegrundsarbete. FN:s barnkonvention arbetar vi fortlöpande med de äldre barnen, vi diskuterar barns rättigheter och hur vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

barn_i_lov.gif Förskolan ligger fint inbäddad i ett skogsparti, halva vår utomhusmiljö består av inhägnad skog vilket inbjuder till många spännande lekar. Vi går ofta till någon av de skogar som ligger i närområdet. Där följer vi naturens växlingar och vi pratar om olika fenomen som vi ser och upplever. I naturen kan vi samtala om vad växter och djur behöver och vilken nytta de gör för miljön. I skogen får vi också utmana vår motorik när vi går och klättrar, balanserar och hoppar.

Hållbarhet och sopsortering är en del i vår verksamhet och vi är med och spar matrester som senare blir till biogas.

I vår verksamhet arbetar vi med att utmana barnen inom olika områden - matematik, bygg och konstruktion, experiment, teknik och fysik - genom att hela tiden ställa utmanande frågor och se till att barnen får materiel som gör att deras lärande utvecklas. Den miljö vi arbetar i måste hela tiden anpassas efter barnens intressen och behov.

På förskolan har vi ett stort gemensamt rum där vi kan ha olika aktiviteter t.ex gymnasik och rörelse, där kan vi alla samlas vid stora högtider t.ex jullunch, påsklunch, gemensamma aktiviteter t.ex. sångstunder, maskerader, disco.

Vi besöker biblioteket regelbundet med barn och ser till att vi läser böcker från olika ämnesområden. Språkligt arbetar vi med sagor, sjunger, rimmar och ramsar, tränar på att uttrycka oss i grupp och vi leker med språket på olika sätt. Vi firar traditioner och besöker kommunens kulturutbud t.ex teater eller film.