Meny

Verksamheten på Kusin Vitamin

pojke-flicka.jpg På förskolan arbetar vi med åldersindelade tvärgrupper.
Detta innebär att alla barn på förskolan som är födda samma år kommer att träffas några gånger i veckan. De har då gemensamma aktiviteter som t.ex. uteverksamhet, skapande, sång, musik och rörelse.

Varför tvärgrupper? Vi vill ge barnen tillfälle att skapa flera relationer med både kamrater och vuxna.
Vi vill på ett pedagogiskt sätt kunna erbjuda alla barn en mer åldersinriktad verksamhet som passar just deras utveckling och ålder.
På detta sätt får barnen möjlighet att vara tillsammans med barn i samma ålder, men även med barn i alla åldrar. Det innebär t.ex. att de äldre får ta ansvar och vara goda förebilder för de yngre och de yngre barnen kan lära sig av de äldre.
Vi lägger stor vikt vid att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära.

En ”röd tråd” i Kusin Vitamins vardagliga verksamhet är det sociala samspelet, vilket bl. a innebär att arbeta med hur man ska vara en bra kompis och medmänniska.

Matematik och språket genomsyrar också våra vardagliga aktiviteter. Vi arbetar med olika begrepp som är grunden till matematik t.ex. form, lägesbegrepp (på, under, först, sist, bredvid), antal och mönster. Allt ifrån att spela spel till att t.ex. räkna köttbullar på lunchtallriken är också matematik i vardagen.
Språket tränas dagligen i samtal, rim, ramsor, sång, sagor, i munmotoriska övningar mm. Det viktigaste av allt är att vi lyssnar in barnen och ger dem tillfälle att samspråka med varandra och oss pedagoger.
Vi arbetar med att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik. I ämnet teknik undersöker vi, experimenterar och arbetar nyfiket utifrån varje barns nivå. Det kan tex handla om fysiologiska fenomen som ytspänning, magnetism och friktion.

Varje månad anordnar vi en gemensam aktivitet för hela förskolan, t.ex. maskerad, tvärt-om-dagen eller Vitaminloppet.

Varje vecka har vi gemensam sångsamling i lekhallen för alla barn.
En stor del av vår verksamhet har vi ute, ofta är vi ute två gånger per dag.
Vi har tillgång till en fantastisk gård som vi utnyttjar dagligen. Vi rör oss också i vårt fina närområde som erbjuder både natur och lekparker. Vi strävar efter att barnen ska få förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.