Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

SRF AB

Verksamhetsidé

Levande förskolor i ständig utveckling

Driva flera förskolor vilket ger fördelar såsom
• kunna tillvarata resurser
• pedagogiska nätverk
• kompetensutveckling
• ekonomi

Ge barn möjlighet att möta morgondagens samhälle, bli forskande och kreativa individer med hjälp av en väl genomtänkt pedagogik.
Ha välutbildade och engagerade medarbetare.

Grunden för verksamheten är styrdokumenten:

• Läroplanen för förskolan
• Skollagen
• Vallentuna kommuns skolplan
• Barnkonventionen
• Aktiebolagslagen

logga_2.JPG