Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Sekretess

All personal är sekretessbelagda. Det innebär bla att vi inte diskuterar Ert barn med andra föräldrar eller andra obehöriga utanför förskolan.

Vi har också enl. lag - kap. 14 § 1 Socialtjänstlagen - skyldighet att kontakta socialförvaltningen "om vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd". Naturligtvis behandlas dessa ärenden med sekretess.