Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Schema-tider

skolvalssidan (Vallentuna kommun) fyller Du i vilka tider barnet skall vistas på förskolan. Omsorgstiden ska motsvara föräldrarnas arbetstid/studietid samt ev. restid. Dessa tider ses som ett grundschema. En genomgång av barnets tider görs inför varje termin och ska omfatta hela terminen. Pedagogernas arbetstider grundar sig på barnens närvarotider i den mån det är möjligt.
Ändring av omsorgstid skall göras på skolvalssidan och även meddelas till pedagogerna senast den 20:e i månaden innan ändringen ska träda i kraft . Förändringar av tider kan påverka avgift, verksamheten och pedagogernas arbetstider och därför måste det finnas tid för att lösa det när det behövs.

Tillfälliga, enstaka förändringar av närvarotiden gör Du direkt i en dialog med pedagogerna på din avdelning.