Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Riktlinjer vid sjukdom

Riktlinjer vid sjukdom

Vi arbetar aktivt med att minimera och förhindra smittspridning på förskolan med goda rutiner kring hygien, städning, sjukdomar mm.
För att skapa samstämmighet på våra förskolor har vi valt att följa Socialstyrelsens råd ”Smitta i förskolan” och Vårdguiden.

• Barnets allmäntillstånd avgör hur länge barnet behöver stanna hemma. Ett gott allmäntillstånd innebär att barnet är piggt, är feberfritt utan febernedsättande medicin i kroppen och orkar delta i förskolans normala aktiviteter, både inne och utomhus.
• Vid frånvaro – ring oss senast kl.08.30. Lämna ett meddelande på telefonsvararen om ingen kan svara. Ring även dagen innan barnet förväntas återkomma till förskolan. Detta är viktigt för förskolans planering och ev. registrering av sjukfrånvaro.
• Om barnet bedöms sjukt under förskolevistelsen kontaktas föräldrarna, så att förälder får möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt och kan hämta sitt barn.
• I början av en förkylning smittar barnet som mest. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återkomma till förskolan.
• Om barnet har haft feber kan det återkomma till förskolan efter att ha varit feberfri i 24 tim. och om barnet har ett gott allmäntillstånd.
• Ögoninfektion uppkommer ofta i samband med en förkylning. Om ögonen är igenklistrade på morgonen tyder det på en bakterieinfektion och är mycket smittsamt. Kontakta BVC.
• Vid streptokocker är det vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden. Smittar lätt vid direktkontakt och via leksaker. Barnet bör ha inlett sin antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det återkommer till förskolan igen och ha ett gott allmäntillstånd.
• Vid svinkoppor (impetigo) kan barnet få såriga, gula utslag runt näsa och mun. Sprids vid direktkontakt och leksaker. Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet återkommer till förskolan.
• Maginfluensa (kräkningar, diarré) smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat. Barn ska vara hemma när de har kräkningar eller diarré. Barnet kan återkomma till förskolan när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn (48 tim.). Barnet ska också orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn. Vid vinterkräksjuka finns ytterligare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
• All medicinering sker hemma med undantag av astma- och allergimedicin. När barnet äter antibiotika ska barnet vara hemma i två dagar innan det återkommer till förskolan och om allmäntillståndet då är bra.