Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Målsättning

• Våra förskolor ska kombinera lärande och omsorg så att barnen känner trygghet och får en lustfylld, lekfull och lärorik verksamhet.
• Förskolan ska komplettera hemmet, skapa ett bra samarbete och värna om en öppen dialog. Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet och förståelse för barns lärande i förskolan.
• Våra förskolor ska ha utbildade och engagerade medarbetare. De ska ha ett positivt förhållningssätt och en genomtänkt pedagogik.
• Förskolorna ska ha en hög pedagogisk kvalitet med minst en förskollärare på varje avdelning.