Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vi strävar efter att erbjuda en god kvalitet i alla våra verksamheter.

Om du berättar för oss om det är något som inte motsvarar din förväntningar eller som du är missnöjd med, så ger du oss möjligheten att rätta till fel och brister. Det, tillsammans med att du berättar vad vi gör bra, bidrar till att utveckla verksamheten

Här kan Du läsa hur företaget hanterar synpunkter om utbildningen på våra förskolor