Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Inskolningsinformation

Föräldraaktiv inskolning

Den föräldraaktiva inskolningen har visat sig vara positiv på flera sätt. Den tillåter barn och föräldrar att i lugn och ro vara med i det som händer på förskolan och att lära känna alla nya människor och miljöer utan att behöva oroa sig för att lämna eller bli lämnad.
I den föräldraaktiva inskolningen är Du förälder tillsammans med Ditt barn i alla moment och situationer under tre dagar på förskolan. Dessa dagar är Ni på förskolan kl.9.00-15.00. Dag 4 och 5 lämnas barnet på förskolan kl.9.00-15.00 och Du som förälder finns till hands för att snabbt kunna komma till förskolan om det skulle behövas. (Tiderna kan variera något på resp. förskola).

Vecka 2 lämnas barnet på förskolan 9.00-15.00 eller ev. andra tider om pedagogerna anser det.

Under de 3 första inskolningsdagarna är det vår uppgift att se till att Du vet vad som kommer att ske under dagen, att ta hand om de "gamla" barnen och att ha en verksamhet med aktiviteter som vi kan samlas runt. Det är viktigt att vi har aktiviteter så att Ditt barn får en naturlig kontakt med oss vilket skapar tillit och förtroende.

Vi ska skapa en trygg atmosfär för Dig och Ditt barn under inskolningen så att det går bra för er båda när det är dags för lämning.
Under de här dagarna är det Du som förälder som ansvarar för Ditt barn - Du klär av och på, leker och introducerar material och kamrater, är med i aktiviteterna. sitter med och äter, byter blöjor, lägger/vilar med barnet, är med på samling, lyssnar på sagor osv. Du är med under hela dagen och lämnar inte barnet. Detta för att Ditt barn inte ska börja fundera på var Du är eller tar vägen.

Barnets inskolning blir lugnare och tryggare. Barnet behöver inte hålla reda på var Du som förälder är eller tar vägen eftersom ni är tillsammans hela tiden. Barnet kan själv ta initiativ till material, kamrater och kontakt med personalen när Du är med. Barnet är på förskolan en så lång stund så att det kan börja koppla av och då kan de första intrycken hinna landa. Barnet får tid till att utforska och gå tillbaka till sådant det gjort tidigare under dagen. Tiden gör det möjligt att kunna sortera alla intryck och det skapar trygghet.

Att vara delaktig skapar trygghet för både Dig som förälder och för Ditt barn. När Du är med i alla moment tillsammans med Ditt barn får Du insyn i Ditt barns vardag på förskolan. Du får en inblick i den pedagogiska verksamheten och alla rutinsituationer. Du får kontakt med de andra barnen och du vet då vem Ditt barn pratar om hemma. Du kan dela Ditt barns vardag på ett helt annat sätt och det skapar trygghet. Personalen och Du lär känna varandra och Du lär känna förskolan vilket kan skapa samhörighet, delaktighet och engagemang.