Meny

Inskolning

Att börja i förskolan är ofta en stor händelse, inte bara för barnet utan för hela familjen och det är därför viktigt med en god introduktion. Under inskolningen vill vi att du som vårdnadshavare är aktiv tillsammans med ditt barn i alla dagliga rutiner och aktiviteter på förskolan. Vårdnadshavare och barn blir på så sätt väl förtrogna med förskolans verksamhet och pedagoger.
Innan inskolningen önskar vi gärna träffa dig som vårdnadshavare på ett inskolningssamtal. Vi vill gärna ta del av ditt barns behov och intressen, vilka förväntningar du har på förskolans verksamhet samt ge dig möjlighet att ställa de frågor du önskar svar på. Vi hör av oss för att boka en tid som passar innan inskolningen startar.

Inskolningsschema
Inskolningsperioden kan anpassas individuellt utifrån barnet men ser i grunden ut så här:

Dag 1: 09.00-12.00
Vårdnadshavare och barn är på förskolan tillsammans. Ni äter lunch och går sedan hem.

Dag 2-3: 09.00-15.00
Vårdnadshavare och barn är på förskolan tillsammans. Ni äter lunch och barnet sover/vilar. Ni äter mellanmål och går sedan hem.

Dag 4-5: 09.00-15.00
Vårdnadshavare lämnar barnet på förskolan men finns tillgänglig under dagen.

Dag 6-10:
Ni kommer överens om tider tillsammans med pedagogerna. Tiderna anpassas efter barnets förutsättningar så att inskolningen blir så bra som möjligt för ditt barn.

Efter inskolningen

Ni erbjuds ett kortare uppföljningssamtal en tid efter inskolningen där vi pratar om barnets trivsel och den inskolning som varit.

barn.jpg