Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

En dag på Vintergatan

06.30 Förskolan öppnar, vi samlas i matsalen och äter frukost tillsammans.
07.00 De äldre barnen från övervåningen samlas på avd. Pegasus och slussas sedan ner av pedagog till frukosten.
06.30-07.15 erbjuds frukost till de barn som har behov. Barn från övervåningen som har ätit frukost hemma samlas på avd. Pegasus och barn från nedervåningen samlas på avd. Lyran.
08.00-08.30 Utelämning på gården. Barnen lämnas med kläder för utevistelse. Under den kalla och mörka årstiden så kan vi vara flexibla med utevistelsen på morgonen.
09.00 Gruppaktiviteter inne/ute som grundar sig på läroplanen, barnens intressen och behov. Under fm har vi även en fruktstund för att fylla på med lite energi.
10.45-12.15 serveras lunch. Lunchen äts vid olika tider för olika grupper för att ta tillvara på den pedagogiska måltidens alla värdefulla inslag. Barnen får utifrån mognad och intresse hjälpa till med att duka, ta mat själv, bre smörgås själv, skala sin potatis mm. Måltiden är en viktig stund på dagen som ger goda möjligheter till lärande, samtal, samarbete, bra, varierande och näringsrik mat.
11.30-14.00 Vila, sagoläsning och andra lugna aktiviteter.
13.45-15:00 Mellanmål serveras, men är flexibelt på så vis att hänsyn tas till barnens olika aktiviteter och kan därför ätas både i matsalen, på avdelning och utomhus.
15.00-17.00 Aktiviteter utifrån barnens behov och intressen ute/inne.
17.30/18.00 Förskolan stänger.

pojke-flicka.jpg