Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

En dag på förskolan

images2.jpg Förskolan öppnar f n kl.06:45.
En för barnet känd pedagog tar emot för att skapa en trygg lämningsstund.
Vi har öppning både på yngrebarnsavdelningen samt på äldrebarnsavdelningen.
Kl.07:15 serveras frukost på respektive avdelning för de som har anmäld omsorg kl.06.30-07.15 och som vill ha det.
Barnen väljer aktiviteter efter intresse fram till ca. kl.08:30-09:00. Då har de flesta barn och pedagoger kommit till förskolan.
Varje dag går vi ut minst en gång, ibland både för och eftermiddag.
Vi samlas för att gå igenom dagens aktiviteter samt äter en frukt tillsammans.
Under förmiddagen har vi olika aktiviteter ute eller inne. Vi kan arbeta i små eller större grupper beroende på vilka ämnen vi arbetar med. När vi går till skogen kan vi vara i större grupp och när vi arbetar med experiment eller teknik är det bra att vara i liten grupp så alla kan få svar på de frågor som uppkommer.
Vi arbetar också i åldersindelade grupper över avdelningarna, vi har tex ”Bumlinggruppen” som är de barn som ska börja i förskoleklass.
Ca. kl:11.00 äter de yngre barnen lunch och ca. kl.11:15 äter de äldre barnen lunch.

pojke_bilar.gif Efter lunchen har vi lugnare aktiviteter efter behov. Några behöver sova, andra vill höra en saga.
Kl.14:00-14:30 äter vi mellanmål. Mellanmål äter vi ibland ute när vädret tillåter.
Efter mellanmålet har vi aktiviteter ute eller inne.
Från kl.16:45 samlas de barn och pedagoger som är kvar och äter en frukt tillsammans
Vi stänger f n förskolan kl.17:15.
Kommunens riktlinjer för öppethållande kl.06:00-18:30, dock max 12 tim. Finns behov så anpassar vi våra öppettider efter det.